Distributionsrutt varje vecka

Kuvateksti

Vi levererar våra produkter till huvudstadsregionen två gånger i veckan och tii Åbo trakten en gång i veckan.

Vår distributionsrutt i huvudstadsregionen på tisdagar och fredagar:

Rosala - Kasnäs - Dalsbruk - Kimito - Bjärnå - Salo - Vanda - Helsingfors - Esbo - Ekenäs - Tenala - Rosala

Vår distributionsrutt till Åbo trakten torsdagar:

Rosala - Kasnäs - Dalsbruk - Kimito - Sagu - Pargas - St Karins - Åbo - Rosala